צילום רחם

מהות הבדיקה

צילום רחם נעשה לצורך אבחון פגמים באברי האישה – צוואר הרחם, רחם וחצוצרות. במקרים בהם קיימים ליקויי פוריות, הצילום נעשה בעיקר כדי לוודא שאין חסימה בחצוצרות. במקרים של הפלות חוזרות ולידות מוקדמות, הוא נעשה בעיקר כדי לבדוק את מבנה הרחם וצוואר הרחם.
הבדיקה היא חלק חשוב מבירור פוריות, הכולל גם בדיקת ביוץ (שחרור ביצית מתוך השחלה לחצוצרה) ובדיקת מדדי הזרע. בגלל הבדיקה מורכבת, נהוג לבצעה בסוף בירור הפוריות.

צילום רחם היא פעולה אבחנתית (עונה לשאלות מהוא מבנה הרחם, האם החצוצרות קיימות, האם הן פתוחות או חסומות) אך גם טיפולית. לעיתים קרובות לאחר צילום רחם מושג הריון, ללא כל התערבות נוספת. הסברה היא שעצם הזרקת חומר הניגוד "פותחת" את החצוצרה.

תיאור הבדיקה

צילום רחם מבוצע במכון רנטגן מאחר ורק שם ניתן לשקף ולצלם.
את הבדיקה מתזמנים לאחר סיום הוסת (לא בזמן דמום) ולא קרוב למועד הביוץ (כדי לא לבצע בדיקה על הריון מתפתח).
הבדיקה אינה נעימה לפיכך מומלץ לבוא עם מלווה (לא לנהוג), לא לתכנן המשך עבודה באותו יום, ולהצטייד בתרופות נוגדות כאבים (אופטלגין אם אין רגישות לתכשיר, נקסין, אדקס, אדויל וכדומה).
במקרים מסוימים הרופא ממליץ על נטילת אנטיביוטיקה אחרי הפעולה.
יש לדווח לרופא על אלרגיה לתרופות ובייחוד על אלרגיה ליוד (חומר הניגוד בו משתמשים בצילום מכיל יוד).
יש לדווח לרופא על וסת לא אופיינית, שכן אז צריך לבצע תבחין הריון מקדים.

אופן הביצוע

לצורך ביצוע צילום הרחם נעשה שימוש במכשיר התופס ומקבע את צוואר הרחם. דרך צוואר הרחם מוחדרת צינורית שדרכה מזריקים חומר ניגוד רדיוגרפי המכיל יוד. תוך כדי ההזרקה מבצעים שיקוף ומספר צילומי רנטגן. חומר הניגוד ממלא את חלל הרחם מדגים את המבנה שלו.
במידה וחומר הניגוד עובר לחצוצרות ולחלל הבטן אזי החצוצרות פתוחות והוא מדגים אותן. אם החצוצרה חסומה או חסרה אין מעבר של חומר הניגוד והיא לא מודגמת בצילום.
לאחר הפעולה ייתכנו כאבי בטן תחתונה (התכווצות הרחם) והפרשה חומה עכורה לא רבה מספר ימים לאחר הצילום כביטוי ליציאת חומר הניגוד מהרחם.

סיבוכים

סיבוך אפשרי של צילום רחם זיהום (אחד למאה צילומים) הדורש טיפול אנטיבוטי לוריד. תתכן גם התלקחות של דלקת אגן קודמת ותגובה אלרגית בדרגות חומרה שונות.
סיבוך נדיר בכל פעולה גניקולוגית הוא ניקוב הרחם.